Politechnika Łódzka

logo-p-lodzkaWydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej powstał (1992 r.) z Instytutu Inżynierii Chemicznej i Procesowej, działającego na prawach wydziału od 1970 r. Pierwsi absolwenci obecnego wydziału uzyskali dyplomy inżyniera w 1974 r.

Kierunki kształcenia: inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria środowiska, inżynieria bezpieczeństwa pracy.

Studia podyplomowe w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa procesów przemysłowych, bezpieczeństwa i higieny pracy

Obecnie w ramach wydziału działają katedry:

 

Zagadnienia związane z granulacją są domeną przede wszystkim Katedry Aparatury Procesowej. Obejmują, głównie badania granulacji przesypowej proszków w granulatorach bębnowych i talerzowych (mechanizmy procesu, kinematyka złoża, kinetyka procesu, właściwości otrzymanych granulatów) oraz klasyfikacji ziarnowej materiałów ziarnistych.