Politechnika Łódzka

logo-p-lodzkaWydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej powstał (1992 r.) z Instytutu Inżynierii Chemicznej i Procesowej, działającego na prawach wydziału od 1970 r. Pierwsi absolwenci obecnego wydziału uzyskali dyplomy inżyniera w 1974 r.

Kierunki kształcenia: inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria środowiska, inżynieria bezpieczeństwa pracy.

Studia podyplomowe w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa procesów przemysłowych, bezpieczeństwa i higieny pracy

Obecnie w ramach wydziału działają katedry:

 

 • Aparatury Procesowej
 • Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy
 • Inżynierii Bioprocesowej
 • Inżynierii Chemicznej
 • Procesów Cieplnych i Dyfuzyjnych
 • Systemów Inżynierii Środowiska
 • Termodynamiki Procesowej

Zagadnienia związane z granulacją są domeną przede wszystkim Katedry Aparatury Procesowej. Obejmują, głównie badania granulacji przesypowej proszków w granulatorach bębnowych i talerzowych (mechanizmy procesu, kinematyka złoża, kinetyka procesu, właściwości otrzymanych granulatów) oraz klasyfikacji ziarnowej materiałów ziarnistych.

Kalendarium

Komitet naukowy

 • prof. dr hab. inż. Andrzej HEIM – Politechnika Łódzka
 • prof. dr hab. inż. Andrzej BIŃ – Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marek HRYNIEWICZ – AGH Kraków
 • prof. dr hab. inż. Wojciech WEINER– UTP Bydgoszcz
 • prof. dr hab. Inż. Roman HEJFT Politechnika Białostocka
 • dr inż. Andrzej BISKUPSKI – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Janusz Igras - Instytut Nowych Syntez Chemicznych
 • dr Piotr Rusek – Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Sponsorzy

LOGO GRUPA AZOTY Pulawy

logo ins

prozap logo grupa pulawy 100

ARKEMA logo rgb