PROZAP

prozap-logo-grupa-pulawy-100PROZAP to wielobranżowe, specjalistyczne biuro projektowe, już niemal czterdzieści pięć lat czynnie uczestniczące w rozwoju polskiego przemysłu chemicznego. Dzięki nieustannemu podnoszeniu kwalifikacji, korzystaniu z najnowszych osiągnięć techniki i odważnej strategii rozwoju, działalność spółki jest równie intensywna w kraju, co daleko poza jego granicami.

PROZAP posiada udokumentowane doświadczenie w projektowaniu nowych i modernizacji istniejących instalacji przemysłowych do produkcji nawozów i innych chemikaliów, np. amoniaku, mocznika, AdBlue, saletry amonowej, siarczanu amonu, kwasu siarkowego i azotowego, melaminy, kaprolaktamu, TDI, i innych. Firma specjalizuje się w rozwiązaniach technicznych umożliwiających ograniczenie emisji pyłów i amoniaku z wytwórni nawozów, SO2 ze spalin elektrociepłowni (nowatorska metoda mokra amoniakalna), czy NOx z wytwórni kwasu azotowego.

PROZAP oferuje pełen zakres usług: od koncepcji, przez studia wykonalności, transfer technologii, aż do projektowania, organizacji dostaw, rozruchu instalacji, odbiorów, nadzorów autorskich, szkolenia personelu i opracowania dokumentacji powykonawczej. Firma ma doświadczenie w pełnieniu roli kierującego biura projektów lub realizacjach inwestycji „pod klucz".

Kalendarium

Komitet naukowy

  • prof. dr hab. inż. Andrzej HEIM – Politechnika Łódzka
  • prof. dr hab. inż. Andrzej BIŃ – Politechnika Warszawska
  • prof. dr hab. inż. Marek HRYNIEWICZ – AGH Kraków
  • prof. dr hab. inż. Wojciech WEINER– UTP Bydgoszcz
  • prof. dr hab. Inż. Roman HEJFT Politechnika Białostocka
  • dr inż. Andrzej BISKUPSKI – Politechnika Wrocławska
  • prof. dr hab. inż. Janusz Igras - Instytut Nowych Syntez Chemicznych
  • dr Piotr Rusek – Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Sponsorzy

LOGO GRUPA AZOTY Pulawy

logo ins

prozap logo grupa pulawy 100

ARKEMA logo rgb