IV Ogólnopolskie Sympozjum GRANULACJA – stan techniki i perspektywy rozwoju pro-cesów i aparatury

Miejsce: Puławy

Data: 3-4.10.1991

Organizatorzy:

  • Puławska Grupa Terenowa Sekcji Inżynierii Chemicznej i Budowy Aparatury ZG SITPChem
  • Zarząd Oddz. SITPChem w Puławach.

Kalendarium

Komitet naukowy

  • prof. dr hab. inż. Andrzej HEIM – Politechnika Łódzka
  • prof. dr hab. inż. Andrzej BIŃ – Politechnika Warszawska
  • prof. dr hab. inż. Marek HRYNIEWICZ – AGH Kraków
  • prof. dr hab. inż. Wojciech WEINER– UTP Bydgoszcz
  • prof. dr hab. Inż. Roman HEJFT Politechnika Białostocka
  • dr inż. Andrzej BISKUPSKI – Politechnika Wrocławska
  • prof. dr hab. inż. Janusz Igras - Instytut Nowych Syntez Chemicznych
  • dr Piotr Rusek – Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Sponsorzy

LOGO GRUPA AZOTY Pulawy

logo ins

prozap logo grupa pulawy 100

ARKEMA logo rgb