SITPChem Oddział Puławy

logo-sitpchemStowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem jest pozarządową organizacją twórczą o charakterze nauko-technicznym, stanowiącą dobrowolne zrzeszenie inżynierów i techników związanych zawodowo z przemysłem chemicznym lub naukami chemicznymi, działającą na rzecz użyteczności społecznej.

W Polsce Stowarzyszenie to działa od 1927 r. Nosiło wówczas nazwę Związek Inżynierów Chemików Rzeczypospolitej Polskiej.

W Zakładach Azotowych Puławy pierwsze Koło SITPChem powstało już w 1962. Cztery lata później – 19 lipca 1966 r. powstał Oddział SITPChem w Puławach.

Celem Stowarzyszenia jest m.in.: