SITPChem Oddział Puławy

logo-sitpchemStowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem jest pozarządową organizacją twórczą o charakterze nauko-technicznym, stanowiącą dobrowolne zrzeszenie inżynierów i techników związanych zawodowo z przemysłem chemicznym lub naukami chemicznymi, działającą na rzecz użyteczności społecznej.

W Polsce Stowarzyszenie to działa od 1927 r. Nosiło wówczas nazwę Związek Inżynierów Chemików Rzeczypospolitej Polskiej.

W Zakładach Azotowych Puławy pierwsze Koło SITPChem powstało już w 1962. Cztery lata później – 19 lipca 1966 r. powstał Oddział SITPChem w Puławach.

Celem Stowarzyszenia jest m.in.:

 • integracja zawodowa i społeczna członków oraz tworzenie i utrzymywanie więzi między społecznością techniczną i wszelkimi władzami, instytucjami i organizacjami
 • udzielanie wszechstronnej pomocy członkom SITPChem, reprezentowanie i obrona ich interesów oraz ochrona etosu zawodu,
 • propagowanie i kreowanie postępu technicznego
 • podnoszenie kwalifikacji załogi
 • troska o wysoką rangę zawodową kadry inżynieryjno-technicznej.
 • działania na rzecz przemysłu chemicznego, ochrony środowiska naturalnego, działalności innowacyjno-wdrożeniowej.

Kalendarium

Komitet naukowy

 • prof. dr hab. inż. Andrzej HEIM – Politechnika Łódzka
 • prof. dr hab. inż. Andrzej BIŃ – Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marek HRYNIEWICZ – AGH Kraków
 • prof. dr hab. inż. Wojciech WEINER– UTP Bydgoszcz
 • prof. dr hab. Inż. Roman HEJFT Politechnika Białostocka
 • dr inż. Andrzej BISKUPSKI – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Janusz Igras - Instytut Nowych Syntez Chemicznych
 • dr Piotr Rusek – Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Sponsorzy

LOGO GRUPA AZOTY Pulawy

logo ins

prozap logo grupa pulawy 100

ARKEMA logo rgb