Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

LOGO GRUPA AZOTY PulawyGrupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. jest największą grupą kapitałową wchodzącą w skład Grupy Azoty. Puławska spółka to największy dostawca nawozów azotowych dla polskiego rolnictwa i drugi w Unii Europejskiej gracz na rynku nawozów: mocznika granulowanego (PULREA), saletry amonowej (PULAN), siarczanu amonu (PULSAR) i roztworu saletrzano-mocznikowego RSM. Ponadto to jedyny w Polsce i trzeci w Europie producent melaminy, znajdującej zastosowanie w przemyśle meblarskim i budowlanym oraz znaczący producent kaprolaktamu. Puławy są także jedynym w Polsce producentem nadtlenku wodoru. Systematycznie zwiększają sprzedaż i potencjał wytwórczy w obszarze RedNOx®, tj. linii produktowej oferowanej do redukcji emisji szkodliwych substancji. Blisko 40% przychodów Grupa Azoty Puławy osiąga z działalności eksportowej, lokując swoje produkty na najbardziej wymagających rynkach świata (głównie Europa Zachodnia, Daleki Wschód, Ameryka Południowa). Od 2005 roku Spółka notowana jest na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.