Komunikat nr 2

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Oddział w Puławach

Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach

PROZAP Sp. z o.o. w Puławach

Zakłady Azotowe „Puławy" SA

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

o r g a n i z u j ą

IX Ogólnopolskie Sympozjum

GRANULACJA 2012

STAN TECHNIKI

ORAZ NOWE ZASTOSOWANIA PROCESÓW I APARATURY DO GRANULACJI

NAŁĘCZÓW

Centrum Szkoleniowo – Wypoczynkowe ENERGETYK

9 -11 maja 2012

IX Ogólnopolskie Sympozjum GRANULACJA 2012

jest kolejnym spotkaniem przedstawicieli instytutów naukowych, ośrodków badawczych, zakładów produkcyjnych oraz biur projektowych,

zajmujących się rozpowszechnionymi i nowatorskimi procesami granulacji

w szerokim ujęciu ich zastosowań.

Uwaga:

Ze względu na bardzo obszerny program merytoryczny ulega zmianie program konferencji

Rejestracja uczestników 9 maja – od godziny 1200

 

PROGRAM SYMPOZJUM

9 maja (środa)

 

1700

Otwarcie konferencji

Sesja I

1715

Najnowsze tendencje w zakresie badań nad procesami granulacji

Andrzej K. BIŃ (Politechnika Warszawska))

1800

Praktyczne doświadczenie spółki PROZAP w obszarze granulacji

Maria SKORUPKA (PROZAP Sp. z o.o.)

1815

Innowacyjne osiągnięcia Instytutu Nawozów Sztucznych w przemyśle nawozowym 

Janusz  IGRAS. (Instytut Nawozów Sztucznych)

1830

Dyskusja (do godz. 1900)

2000

Kolacja koleżeńska

 

10 maja (czwartek)

 

Sesja II

900

Badania procesu granulacji talerzowej w układzie ciągłym
Tadeusz GLUBA (Politechnika Łódzka)

920

Wpływ elementów zgarniających w granulatorze talerzowym na przebieg procesu
Roman HEJFT, Tomasz LESZCZUK (Politechnika Białostocka)

940

Model zmian momentu obrotowego podczas granulacji bębnowej
Andrzej OBRANIAK (Politechnika Łódzka)

1000

Badania laboratoryjne granulowania mułów węglowych
Jacek FELIKS (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza)

1020

Badania właściwości transportowych i granulacyjnych pulp superfosfatowych
Sebastian SCHAB, Andrzej BISKUPSKI, Mieczysław BOROWIK, Michał DAWIDOWICZ (Instytut Nawozów Sztucznych)

1040

Porównanie metod pomiaru granulacji materiałów ziarnistych
Stanisław KAMI
ŃSKI, Dorota KAMIŃSKA (Kamika Instruments S.C.)

1100

Przerwa

Sesja III

1130

Brykietowanie pylistej soli kamiennej w prasach walcowych
Bogdan KOSTURKIEWICZ, Andrzej JANEWICZ (AGH Akademia Górniczo Hutnicza)

1150

Granulacja ciśnieniowa dekarbonatów dolomitowych do produkcji materiałów ogniotrwałych
Małgorzata NIESYT, Tomasz DZIK, Piotr WYSZOMIRSKI (AGH Akademia Górniczo Hutnicza)

1210

Badania właściwości i ocena podatności caf2 na scalanie w prasie walcowej
A
ndrzej JANEWICZ, Bogdan KOSTURKIEWICZ (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza)

1230

Przygotowanie lignocelulozy odpadowej do procesu spalania
Jolanta ROBAK, Marcin JANUSZ, Aleksander SOBOLEWSKI (Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla)

1250

Aglomeracja ciśnieniowa węgli energetycznych i węgla brunatnego
Tomasz DZIK, Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA, Lucyna MADEJSKA (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza)

1310

Badania nacisków wywieranych przez zagęszczany materiał na ściankę zamkniętej komory zagęszczania
Sławomir OBIDZIŃSKI, Roman HEJFT (Politechnika Białostocka)

1330

Dyskusja

1400

Obiad

 

Sesja IV

1500

Nawozy tlenowe w technologii nasion. Wpływ CaO2 na jakość nasion otoczkowanych
Marek DOMORADZKI, Joanna KANIEWSKA, Wojciech KORPAL (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)

1520

Zastosowanie granulacji aglomeracyjnej do nasion. Cz. 1. Przeżywalność zarodników grzyba Trichoderma Viride
Marek DOMORADZKI, Joanna KANIEWSKA, Wojciech KORPAL (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)

1540

Zastosowanie granulacji aglomeracyjnej do nasion. Cz. 2. Otoczkowanie nasion ekologicznych
Marek DOMORADZKI, Joanna KANIEWSKA, Wojciech WEINER (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)

1600

Przerwa

1830

Spotkanie integracyjne – biesiada (grill)

 

11 maja (piątek)

Sesja V

900

Konstrukcje matryc w granulatorach z układem roboczym „matryca płaska-rolki zagęszczające”
Roman HEJFT, Sławomir OBIDZIŃSKI (Politechnika Białostocka)

920

Metoda doboru elementów formujących prasy walcowej do kawałkowania materiału drobnoziarnistego
Michał BEMBENEK, Paweł GARA, Marek HRYNIEWICZ (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza)

940

Metoda doboru elementów układu roboczego granulatora z płaską matrycą
Michał CHŁOPEK, Tomasz DZIK, Marek HRYNIEWICZ (AGH Akademia Górniczo Hutnicza)

1000

Doświadczalna instalacja do ciągłej granulacji bębnowej
Andrzej OBRANIAK, Tadeusz GLUBA (Politechnika Łódzka)

1020

Zastosowania układu drgającego z dwoma zsynchronizowanymi wibratorami
Marek DOMORADZKI, Joanna KANIEWSKA, Wojciech POĆWIARDOWSKI (Uniwersytet Technologiczno–Przyrodniczy w Bydgoszczy)

1040

Przerwa

Sesja VI

1110

Budowa instalacji mechanicznej granulacji nawozów oraz wdrożenie produkcji saletro-siarczanu amonowego
Tomasz KOZIOŁ, Daniel SZCZERBA (Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.)

1130

Granulacja krzemianów sodu metodą prasowania
Ewa KUŻDŻAŁ, Barbara WALAWSKA, Jacek KWIECIEŃ (Instytut Nawozów Sztucznych Oddział Chemii Nieorganicznej IChN w Gliwicach)

1150

Technologia wytwarzania nawozów azotowo-siarkowo-wapniowych na bazie fosfogipsu i mocznika
Mieczysław BOROWIK1, Przemysław MALINOWSKI2, Andrzej BISKUPSKI1, Michał DAWIDOWICZ1, Sebastian SCHAB1, Piotr RUSEK1, Janusz IGRAS1, Kazimierz KĘSIK3 (1Instytut Nawozów Sztucznych, 2Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, 3Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy)

1210

Badania nad granulacją ślimakową nawozów na bazie adduktu siarczanu wapnia i mocznika
Mieczysław BOROWIK1, Przemysław MALINOWSKI2, Andrzej BISKUPSKi1, Michał DAWIDOWICZ1, Sebastian SCHAB1, Piotr RUSEK1 (1Instytut Nawozów Sztucznych, 2Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie)

1230

Właściwości fizykochemiczne nawozów dostępnych na rynku i możliwości wytwarzania nawozów mieszanych
Andrzej BISKUPSKI, Sebastian SCHAB, Agnieszka MYKA, Michał DAWIDOWICZ (Instytut Nawozów Sztucznych)

1250

Dyskusja

1330

Zamknięcie Sympozjum

1400

Obiad


KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Andrzej HEIM – Politechnika Łódzka

Członkowie:   dr inż. Paweł Bielski Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

                            prof. dr hab. inż. Andrzej BIŃ – Politechnika Warszawska

                            dr inż. Andrzej BISKUPSKI – Politechnika Wrocławska

                            prof. dr hab. Inż. Roman HEJFT       Politechnika Białostocka

                            prof. dr hab. inż. Marek HRYNIEWICZ – AGH Kraków

                            dr hab. inż. prof. nadzw. Janusz IGRAS – Instytut Nawozów Sztucznych

                            dr inż. Janusz KUCHARSKI – SITPChem Oddział w Puławach / ZA „Puławy” SA

                            dr inż. Józef SAS – Instytut Nawozów Sztucznych Puławy

                            mgr inż. Maria SKORUPKA – PROZAP Sp. z o.o. Puławy

                            prof. dr hab. inż. Wojciech WEINER– Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy Bydgoszcz

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 

Przewodnicząca: Henryka Bałabuch–Radtke  – PROZAP Sp. z o.o. Puławy

tel. 81 473-16-06,    tel. kom. 605-240-802

email:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

            Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretarz:            Alicja Stołecka      Instytut Nawozów Sztucznych Puławy

tel. 81 473-14-74

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Biuro Zarządu Oddziału SITPChem w Puławach       tel. (81) 565-29-69

 

strona internetowa konferencji    www.granulacja.pl

 

Wpłat należy dokonać na konto:

 

SITPChem O/Puławy

 

PEKAO S.A. I O/Puławy  nr rachunku: 71124024121111000036107474

z dopiskiem „Granulacja 2012”

Organizatorzy wystawiają faktury VAT.


Pełna treść komunikatu do pobrania (PDF)

 

1024x768 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział w Puławach

Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach

PROZAP Sp. z o.o. w Puławach

Zakłady Azotowe „Puławy” SA

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

 

o r g a n i z u j ą

 

IX Ogólnopolskie Sympozjum

GRANULACJA  2012

 

STAN TECHNIKI

ORAZ NOWE ZASTOSOWANIA PROCESÓW I APARATURY DO GRANULACJI

 

 

NAŁĘCZÓW
Centrum Szkoleniowo – Wypoczynkowe ENERGETYK

9 -11 maja  2012

 

 

 

IX Ogólnopolskie Sympozjum GRANULACJA  2012

jest kolejnym spotkaniem przedstawicieli instytutów naukowych, ośrodków badawczych, zakładów produkcyjnych oraz biur projektowych,
 zajmujących się rozpowszechnionymi i nowatorskimi procesami granulacji
w szerokim ujęciu ich zastosowań.

Uwaga:

Ze względu na bardzo obszerny program merytoryczny ulega zmianie program konferencji

Kalendarium

Komitet naukowy

  • prof. dr hab. inż. Andrzej HEIM – Politechnika Łódzka
  • prof. dr hab. inż. Andrzej BIŃ – Politechnika Warszawska
  • prof. dr hab. inż. Marek HRYNIEWICZ – AGH Kraków
  • prof. dr hab. inż. Wojciech WEINER– UTP Bydgoszcz
  • prof. dr hab. Inż. Roman HEJFT Politechnika Białostocka
  • dr inż. Andrzej BISKUPSKI – Politechnika Wrocławska
  • prof. dr hab. inż. Janusz Igras - Instytut Nowych Syntez Chemicznych
  • dr Piotr Rusek – Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Sponsorzy

LOGO GRUPA AZOTY Pulawy

logo ins

prozap logo grupa pulawy 100

ARKEMA logo rgb