Granulacja w teorii i w praktyce

heim-andrzej-2015Proces granulacji najogólniej rozumiany jest jako wytwarzanie cząstek stałych o odpowiednim kształcie, wymiarach i właściwościach fizyko-chemicznych. W definicji tej mieści się wiele, często odmiennych sposobów otrzymywania takich produktów. Chociaż z założenia otrzymane granulki mają być w stanie stałym, to można je uzyskiwać ze stopu, zawiesiny lub z proszku (pyłu). Wprzypadku stopu lub zawiesiny proces najczęściej jest re-alizowany w złożu fluidalnym i może być powiązany z wymianą ciepła, krystalizacją czy też odparowaniem. W warstwie fluidalnej następuje ponadto zderzanie drobnych cząstek, w rezultacie czego może dochodzić do ich łączenia (aglomeracji). Granulacja z zawiesiny może być również prowadzona w aparatach z mieszadłami mechanicznymi, zwykle zaopatrzonymi w płaszcz grzejny, w których w wyniku odparowania cieczy układ przybiera najpierw formę pasty, a potem ciała stałego, w sposób ciągły rozdrabnianego na zwykle nieregularne aglomeraty.

 

 prof. dr hab. inż.
Andrzej Heim
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechniki Łódzkiej, Wydział Politechniczny
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu

Czytaj więcej: Granulacja w teorii i w praktyce

Program X Sympozjum Granulacja

X Ogólnopolskie Sympozjum

GRANULACJA 2015

STAN TECHNIKI ORAZ NOWE ZASTOSOWANIA PROCESÓW I APARATURY DO GRANULACJI

NAŁĘCZÓW, Centrum Szkoleniowo – Wypoczynkowe ENERGETYK

6 -8 maja 2015

PROGRAM SYMPOZJUM

6 maja (środa)

1600

Otwarcie konferencji

SESJA I

1615

najnowsze tendencje w zakresie badań nad procesami granulacji
Andrzej K. Biń – Politechnika Warszawska

1700

Stan produktu granulacji dla cieczy o różnym napięciu powierzchniowym
Błaszczyk M., Heim A.
Politechnika Łódzka

1720

Wielopokładowy przesiewacz wibracyjny zataczająco-śrubowy
Poćwiardowski W., Domoradzki M., Kaniewska J. – UTP, Bydgoszcz

1740

Tłumienie drgań w układzie zataczająco-śrubowym wibroizolatorem sprężynowym
Poćwiardowski W., Żurawski D., Dzikowska M., Domoradzki M. – UTP, Bydgoszcz

1800

Technologia wytwarzania środka piorącego w układzie ciągłym
Gluba T., Olejnik T.P., Obraniak A. – Politechnika Łódzka

1820

Granulacja popiołów lotnych ze spalania węgla kamiennego
Obraniak A., Gluba T., Olejnik T.P., Montelatic B. – Politechnika Łódzka

1840

Dyskusja (do godz. 1930)

2000

Spotkanie integracyjne – biesiada (grill)

     

7 maja (czwartek)

SESJA II

830

Postęp w produkcji nawozów saletrzanych w ANWIL S.A.
Stasiński M., Maślankowski P., Biskupski A., Mendelewski J.– ANWIL S.A., INS

850

Reakcje chemiczne w procesach granulacji wybranych nawozów mineralnych
Biskupski A., Grochowski L., Schab S., Kozioł K., Szczepaniak B – INS, GA Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” S.A.

910

Badania granulacji nawozu NPS(Mikro) wytworzonego na bazie nawozu typu superfosfatu mocznikowego – próby półtechniczne

Schab, S., Biskupski A., Rusek P., Karsznia M.– INS, GA Zakłady Azotowe „Puławy” S.A

930

Kędzierzyńska technologia granulowanych nawozów saletrzanych
GrochowskiL., Biskupski A., Kozioł K., Malinowski P. Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” S.A., INS, PWSZ w Nysie

950

Wpływ zmian składu chemicznego strumieni zasilających na jakość granulatów uzyskiwanych w instalacji przemysłowej (na przykładzie GA ZAK S.A.)
Grochowski L., Sterkowicz H., Kozioł K., Żak K., Biskupski A. – GA Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” S.A., INS

1010

Wpływ rodzaju i składu chemicznego wypełniaczy mineralnych na jakość nawozów saletrzanych Kozioł K., Żak K., Sterkowicz H., Biskupski A. – Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” S.A., PWSZ w Nysie

1030

Doświadczenia eksploatacyjne instalacji granulacji mechanicznej nawozów
Kozioł T., Jagusiński S., Szczerba D. Grupa Azoty S.A

1050

Specjalne techniki granulacji w mieszalniku intensywnym
Serkowska M., Serkowski S. – Biuro Usług Naukowo-Technicznych w Katowicach, Politechnika Śląska

1110

Zastosowanie intensywnego mieszalnika w procesach granulacji
Serkowska M., Serkowski S. – Biuro Usług Naukowo-Technicznych w Katowicach, Politechnika Śląska

1130

Przerwa

   

SESJA III

1200

Badania procesu granulowania dolomitów i wapieni w granulatorze wibracyjnym
Feliks J. – AGH

1220

Badania wibracyjnego kruszenia i granulowania kamienia wapiennego
Sidor J., Mazur M., Feliks J. – AGH

1240

Charakteryzowanie cząstek z wykorzystaniem zjawisk falowych
Kula M. - ATEST Sp. z o. o.

1300

Analizator AWK 3D, urządzenie do pomiaru uziarnienia i kształtu cząstek stałych w powietrzu oraz jego zastosowanie do przemysłowych pomiarów on-line granulacji nawozów sztucznych
Kamińska D.,
Kamiński S., Kwiręg K. – KAMIKA Instruments, Warszawa; Luvena S.A.

1320

Metoda oceny ograniczenia zjawiska zbrylania nawozów granulowanych
Walawska B., Łuczkowska D. – INS, Oddział Chemii Nieorganicznej IChN w Gliwicach

1340

Instalacja półtechniczna do badań procesów granulacji mechanicznej w Instytucie Nowych Syntez Chemicznych w Puławach
Rusek P., Zdeb Z., Schab S.: Nowych Syntez Chemicznych w Puławach – INS

1420

Dyskusja

1500

Obiad

1530

Wycieczka – zwiedzanie Centrum Badawczego Nawozów INS w Puławach

2000

Kolacja koleżeńska

 

8 maja (piątek)

SESJA IV

830

Brykietowanie materiałów drobnoziarnistych w prasach walcowych z niesymetrycznym układem zagęszczania
Hryniewicz M., Bembenek M., Janewicz A., Kosturkiewicz B.
– AGH

950

Badania możliwości granulacji wybranych materiałów drobnoziarnistych metodą dwustopniową
Bembenek M., Gara P., Hryniewicz M. AGH

910

Przygotowanie nadawy w młynie wibracyjnym do procesu granulacji
Sidor J., Tomach P., Mazur M. – AGH

930

Granulatory wibracyjne
Sidor J., Feliks J.:– AGH

950

Wpływ parametrów procesu bezciśnieniowej aglomeracji na średnicę zastępczą granulatu (cz.1.)
Hejft R., Leszczuk T.:– Politechnika Białostocka

1010

Wpływ parametrów procesu bezciśnieniowej aglomeracji na wytrzymałość granulatu (cz.2.)
Hejft R., Leszczuk T.:– Politechnika Białostocka

1030

Two-stage agglomeration of fine-grained herbal waste of nettle
Obidziński S., Hejft R., Fijoł O. – Politechnika Białostocka

1050

Granulacja beztermiczna środków wapnujących
Kempka M. – KES East Europe Sp. z o.o.

1110

Przerwa

1120

Zwiedzanie i podsumowanie sesji posterowej.

1200

Dyskusja

1330

Zamknięcie Sympozjum

1400

Obiad

   

SESJA POSTEROWA

 

Porównanie dozownika masowego i sztukowego pracującego w układzie zataczająco-śrubowym Kaniewska J., Poćwiardowski W., Domoradzki M. – UTP, Bydgoszcz

 

Nowa konstrukcja kasety do analizy sitowej
Poćwiardowski W., Domoradzki M., Kaniewska J., Łuczak J.–UTP, Bydgoszcz; ESKATE Polska Sp. z o.o.

 

Granulacja aglomeracyjna wieloskładnikowa–granulki wielonasienne i wielozarodnikowe Poćwiardowski W., Kaniewska J., Domoradzka O. – UTP, Bydgoszcz; KERAM Sp. z o.o., Kaletnik

 

Opory przepływu powietrza przez warstwę materiału ziarnistego w suszarce wibracyjnej Poćwiardowski W., Domoradzki M., Kaniewska J. – UTP, Bydgoszcz

 

Otrzymywanie nawozów granulowanych na bazie popiołów i kości z dodatkiem bakterii Bacillus megaterium
Rolewicz M., Dawidowicz M., Rusek P., Malinowski P.: – INS, PWSZ w Nysie

 

Badania granulacji siarczanu amonu przy użyciu soli wapnia – próby półtechniczne
Schab S., Zdunek A., Biskupski A – INS

 

Badania granulacji wapna nawozowego węglanowego metodą talerzową
Borowik M., Schab B., Biskupski A., Rusek P., Bogusz P., Kowalski Z. – INS

X Ogólnopolskie Sympozjum GRANULACJA 2015

 logo-sitpchem  logo-ins logo-p-lodzka  logo pan  prozap-logo-grupa-pulawy-100  logo-zap-100

ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Oddział w Puławach

Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Politechnika Łódzka – Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk

PROZAP Sp. z o.o. w Puławach

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA

 granulacja-logo

X Ogólnopolskiego Sympozjum

GRANULACJA 2015

STAN TECHNIKI
ORAZ NOWE ZASTOSOWANIA PROCESÓW I APARATURY DO GRANULACJI

Nałęczów 6-8 maja 2015

PATRONAT MEDIALNY

 chemik-logo  logo-PCHEM logo-ri

Podkategorie

Kalendarium

Komitet naukowy

  • prof. dr hab. inż. Andrzej HEIM – Politechnika Łódzka
  • prof. dr hab. inż. Andrzej BIŃ – Politechnika Warszawska
  • prof. dr hab. inż. Marek HRYNIEWICZ – AGH Kraków
  • prof. dr hab. inż. Wojciech WEINER– UTP Bydgoszcz
  • prof. dr hab. Inż. Roman HEJFT Politechnika Białostocka
  • dr inż. Andrzej BISKUPSKI – Politechnika Wrocławska
  • prof. dr hab. inż. Janusz Igras - Instytut Nowych Syntez Chemicznych
  • dr Piotr Rusek – Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Sponsorzy

LOGO GRUPA AZOTY Pulawy

logo ins

prozap logo grupa pulawy 100

ARKEMA logo rgb