Opinia Komitetu Naukowego o Sympozjum "Granulacja" 2012

Granulacja-2012-plakatKolejne, IX Ogólnopolskie Sympozjum GRANULACJA 2012, wbrew powszechnym opiniom o ogarniającym nas we wszystkich dziedzinach życia kryzysie, pobiło rekord obfitości. Do Nałęczowa przyjechało prawie stu uczestników i wygłoszono największą w historii sympozjum liczbę referatów. Jak zwykle byli przedstawiciele praktycznie wszystkich ośrodków naukowych w których są prowadzone badania aglomeracji, oraz liczne grono tych którzy w praktyce ten proces realizują. Tematyka referatów była tak jak na poprzednich konferencjach zróżnicowana, a poziom prezentowanych prac został przez Komitet Naukowy Sympozjum oceniony wysoko. Nie było referatu po którym nie było by dyskusji, dla której często brakowało czasu i musiała być przeniesiona poza oficjalną sesję.

Na posiedzeniu Komitetu Naukowego Sympozjum, które odbyło się po zakończeniu drugiego dnia obrad, podkreślono duże znaczenie „puławskich" spotkań tak dla badaczy jak i praktyków zajmujących się procesem granulacji. Dziękując organizatorom sympozjum za kolejne bardzo udane spotkanie Komitet Naukowy w sposób zdecydowany poparł idee kontynuowania cyklu w dotychczasowej formie. Z dużym uznanie przyjął też inicjatywę Komitetu Organizacyjnego odnośnie uruchomienia strony internetowej, na której obok informacji dotyczących sympozjum, w okresach między konferencjami mogły by być publikowane różne materiały związane z problemami dotyczącymi procesów aglomeracji. Członkowie Komitetu Naukowego zobowiązali się ponadto do współpracy przy redagowaniu odpowiednich materiałów, które mogły by się ukazywać na tej stronie. Aktualnie można na niej znaleźć po konferencyjne informacje o IX Sympozjum GRANULACJA 2012, ale w przyszłości może to być forum wymiany myśli w gronie osób i instytucji zainteresowanych tematyką granulacji. Jestem przekonany, że strona ta będzie miała wielu współautorów i czytelników. Zapraszamy serdecznie do współpracy.

W imieniu Komitetu Naukowego Sympozjum GRANULACJA

Prof. dr hab. inż. Andrzej Heim

Komunikat nr 2

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Oddział w Puławach

Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach

PROZAP Sp. z o.o. w Puławach

Zakłady Azotowe „Puławy" SA

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

o r g a n i z u j ą

IX Ogólnopolskie Sympozjum

GRANULACJA 2012

STAN TECHNIKI

ORAZ NOWE ZASTOSOWANIA PROCESÓW I APARATURY DO GRANULACJI

NAŁĘCZÓW

Centrum Szkoleniowo – Wypoczynkowe ENERGETYK

9 -11 maja 2012

IX Ogólnopolskie Sympozjum GRANULACJA 2012

jest kolejnym spotkaniem przedstawicieli instytutów naukowych, ośrodków badawczych, zakładów produkcyjnych oraz biur projektowych,

zajmujących się rozpowszechnionymi i nowatorskimi procesami granulacji

w szerokim ujęciu ich zastosowań.

Uwaga:

Ze względu na bardzo obszerny program merytoryczny ulega zmianie program konferencji

Czytaj więcej: Komunikat nr 2

Kalendarium

Komitet naukowy

  • prof. dr hab. inż. Andrzej HEIM – Politechnika Łódzka
  • prof. dr hab. inż. Andrzej BIŃ – Politechnika Warszawska
  • prof. dr hab. inż. Marek HRYNIEWICZ – AGH Kraków
  • prof. dr hab. inż. Wojciech WEINER– UTP Bydgoszcz
  • prof. dr hab. Inż. Roman HEJFT Politechnika Białostocka
  • dr inż. Andrzej BISKUPSKI – Politechnika Wrocławska
  • prof. dr hab. inż. Janusz Igras - Instytut Nowych Syntez Chemicznych
  • dr Piotr Rusek – Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Sponsorzy

LOGO GRUPA AZOTY Pulawy

logo ins

prozap logo grupa pulawy 100

ARKEMA logo rgb