Komunikat nr 1

sitpchem-old-logo      logo-ins      prozap-old-logo      logo-p-lodzka

Zarząd Oddziału SITPChem   w Puławach

Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach

PROZAP Sp. z o.o. w Puławach

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

o r g a n i z u j ą

VIII Ogólnopolskie Sympozjum

GRANULACJA 2008

STAN TECHNIKI

ORAZ NOWE ZASTOSOWANIA PROCESÓW I APARATURY DO GRANULACJI

 

PUŁAWY

22-24 października 2008

 

III Ogólnopolskie Sympozjum
GRANULACJA 2008
jest kolejnym spotkaniem przedstawicieli instytutów naukowych, ośrodków badawczych, zakładów produkcyjnych
oraz biur projektowych,
zajmujących się rozpowszechnionymi
jak również nowatorskimi i przydatnymi procesami granulacji
w szerokim ujęciu ich zastosowań.

 

komunikat 1

CEL I TEMATYKA SYMPOZJUM

 • Celem sympozjum jest:

-          wymiana informacji między przemysłem, a zapleczem badawczym o aktualnym stanie rozwoju technik granulacyjnych,

-          dostosowanie kierunków prac badawczych, projektowych i konstrukcyjnych do potrzeb przemysłu,

-          zebranie informacji o zapotrzebowaniu przemysłu na procesy granulacji.

 • Tematyka sympozjum obejmuje:

-          zastosowanie granulacji i innych pokrewnych technik w przemysłach: chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym oraz w innych dziedzinach,

-          przemysłowe metody granulacji, nowe metody granulacji,

-          aparatura do procesów granulacji.

INFORMACJE O SYMPOZJUM

 • Miejsce i termin

Sympozjum odbędzie się w dniach 22-24 października 2008 r w Puławach.
Hotel PRIMA ul. Partyzantów 44

 • Zgłaszanie uczestnictwa

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy dokonywać na załączonej karcie na adres organizatorów lub faksem na numer 081 886 2559

 • Zgłaszanie referatów i komunikatów

Zgłoszenia referatów i komunikatów prosimy dokonywać wpisując tytuł na karcie zgłoszenia.
Termin nadsyłania tekstów – 30 czerwca 2008 r. Referaty winny zawierać streszczenie nie przekraczające 1 strony maszynopisu.

Prosimy o przekazywanie tekstów w wersji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z kopią na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagany format tekstu: czcionka Times New Roman rozmiar 12, odstęp 1, marginesy 2,5 cm.

Wszystkie zgłoszone referaty i komunikaty będą wydane jako materiały konferencyjne i dostarczone uczestnikom w ramach opłaty za uczestnictwo. Na zamówienie będą dostępne egzemplarze dodatkowe. Informujemy, że referaty i komunikaty wytypowane przez Komitet Naukowy Sympozjum zostaną opublikowane w czasopismach technicznych znajdujących się na liście czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 • Koszty uczestnictwa

Koszt uczestnictwa wynosi   980,-zł netto   od osoby i obejmuje: 2 noclegi, pełne wyżywienie (w tym kolację koleżeńską), serwisy kawowe, materiały konferencyjne, wycieczkę do Kazimierza Dolnego.

Wpłat należy dokonać na konto:

SITPChem O/Puławy

PEKAO S.A. I O/Puławy nr rachunku: 71124024121111000036107474

z dopiskiem „Granulacja 2008”

Organizatorzy wystawiają faktury VAT.

Program sympozjum   oraz kolejne informacje organizacyjne   zostaną przesłane w komunikacie nr 2

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący:   prof. dr hab. inż. Andrzej Heim

Członkowie:           prof. dr hab. inż. Andrzej Biń

dr inż. Andrzej Biskupski

dr inż. Józef Sas

dr inż. Jadwiga Kluczewska-Cwalina

dr inż. Janusz Kucharski

mgr inż. Maria Skorupka

oraz przedstawiciele wiodących firm z branży chemicznej
(pełny skład Komitetu Naukowego zamieścimy w Komunikacie nr 2)

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca:    Henryka Bałabuch –Radtke

PROZAP Sp. z o.o. Puławy

tel. (081) 473-16-06, kom. 605 240 802

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretarz:               Alicja Stołecka

Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach

tel. (081) 473-14-74

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ADRES DO KORESPONDENCJI I KONTAKTÓW

SITPChem Oddział w Puławach

Komitet Organizacyjny „Granulacja 2008”

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy

Komitet Organizacyjny

Kalendarium

Komitet naukowy

 • prof. dr hab. inż. Andrzej HEIM – Politechnika Łódzka
 • prof. dr hab. inż. Andrzej BIŃ – Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marek HRYNIEWICZ – AGH Kraków
 • prof. dr hab. inż. Wojciech WEINER– UTP Bydgoszcz
 • prof. dr hab. Inż. Roman HEJFT Politechnika Białostocka
 • dr inż. Andrzej BISKUPSKI – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Janusz Igras - Instytut Nowych Syntez Chemicznych
 • dr Piotr Rusek – Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Sponsorzy

LOGO GRUPA AZOTY Pulawy

logo ins

prozap logo grupa pulawy 100

ARKEMA logo rgb