Komunikat nr 1

sitpchem-old-logo      logo-ins      prozap-old-logo      logo-p-lodzka

Zarząd Oddziału SITPChem   w Puławach

Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach

PROZAP Sp. z o.o. w Puławach

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

o r g a n i z u j ą

VIII Ogólnopolskie Sympozjum

GRANULACJA 2008

STAN TECHNIKI

ORAZ NOWE ZASTOSOWANIA PROCESÓW I APARATURY DO GRANULACJI

 

PUŁAWY

22-24 października 2008

 

III Ogólnopolskie Sympozjum
GRANULACJA 2008
jest kolejnym spotkaniem przedstawicieli instytutów naukowych, ośrodków badawczych, zakładów produkcyjnych
oraz biur projektowych,
zajmujących się rozpowszechnionymi
jak również nowatorskimi i przydatnymi procesami granulacji
w szerokim ujęciu ich zastosowań.

Czytaj więcej: Komunikat nr 1

Komunikat nr 2

sitpchem-old-logo      logo-ins      prozap-old-logo      logo-p-lodzka

Zarząd Oddziału SITPChem   w Puławach

Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach

PROZAP Sp. z o.o. w Puławach

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

o r g a n i z u j ą

VIII Ogólnopolskie Sympozjum

GRANULACJA 2008

STAN TECHNIKI

ORAZ NOWE ZASTOSOWANIA PROCESÓW I APARATURY DO GRANULACJI

 

PUŁAWY

22-24 października 2008

 miejsce obrad:   Hotel PRIMA , Puławy ul. Partyzantów 44

III Ogólnopolskie Sympozjum
GRANULACJA 2008
jest kolejnym spotkaniem przedstawicieli instytutów naukowych, ośrodków badawczych, zakładów produkcyjnych
oraz biur projektowych,
zajmujących się rozpowszechnionymi
jak również nowatorskimi i przydatnymi procesami granulacji
w szerokim ujęciu ich zastosowań.

Czytaj więcej: Komunikat nr 2

Kalendarium

Komitet naukowy

  • prof. dr hab. inż. Andrzej HEIM – Politechnika Łódzka
  • prof. dr hab. inż. Andrzej BIŃ – Politechnika Warszawska
  • prof. dr hab. inż. Marek HRYNIEWICZ – AGH Kraków
  • prof. dr hab. inż. Wojciech WEINER– UTP Bydgoszcz
  • prof. dr hab. Inż. Roman HEJFT Politechnika Białostocka
  • dr inż. Andrzej BISKUPSKI – Politechnika Wrocławska
  • prof. dr hab. inż. Janusz Igras - Instytut Nowych Syntez Chemicznych
  • dr Piotr Rusek – Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Sponsorzy

LOGO GRUPA AZOTY Pulawy

logo ins

prozap logo grupa pulawy 100

ARKEMA logo rgb