Program IX Sympozjum Granulacja

IX Ogólnopolskie Sympozjum

GRANULACJA 2012

STAN TECHNIKI ORAZ NOWE ZASTOSOWANIA PROCESÓW I APARATURY DO GRANULACJI

NAŁĘCZÓW, Centrum Szkoleniowo – Wypoczynkowe ENERGETYK

9 -11 maja 2012

Program

9 maja (środa)

1700

Otwarcie konferencji

Sesja I

1715

Nnajnowsze tendencje w zakresie badań nad procesami granulacji
Andrzej K. Biń (Politechnika Warszawska)

1800

Praktyczne doświadczenie Spółki PROZAP w obszarze granulacji

Maria Skorupka (PROZAP Sp. z o.o.)

1815

Innowacyjne osiągnięcia Instytutu nawozów Sztucznych w przemyśle nawozowym

J anusz IGRAS. (Instytut Nawozów Sztucznych)

1830

Dyskusja (do godz. 1900)

2000

kolacja koleżeńska

10 maja (czwartek)

Sesja II

900

Badania procesu granulacji talerzowej w układzie ciągłym
Tadeusz GLUBA (Politechnika Łódzka)

920

Wpływ elementów zgarniających w granulatorze talerzowym na przebieg procesu
Roman HEJFT, Tomasz LESZCZUK (Politechnika Białostocka)

940

Model zmian momentu obrotowego podczas granulacji bębnowej
Andrzej OBRANIAK (Politechnika Łódzka)

1000

Badania laboratoryjne granulowania mułów węglowych
Jacek FELIKS (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza)

1020

Badania właściwości transportowych i granulacyjnych pulp superfosfatowych
Sebastian SCHAB, Andrzej BISKUPSKI, Mieczysław BOROWIK, Michał DAWIDOWICZ (Instytut Nawozów Sztucznych)

1040

Porównanie metod pomiaru granulacji materiałów ziarnistych
Stanisław KAMIŃSKI, Dorota KAMIŃSKA (Kamika Instruments S.C.)

1100

Przerwa

Sesja III

1130

Brykietowanie pylistej soli kamiennej w prasach walcowych
Bogdan KOSTURKIEWICZ, Andrzej JANEWICZ (AGH Akademia Górniczo Hutnicza)

1150

Granulacja ciśnieniowa dekarbonatów dolomitowych do produkcji materiałów ogniotrwałych
Małgorzata NIESYT, Tomasz DZIK, Piotr WYSZOMIRSKI (AGH Akademia Górniczo Hutnicza)

1210

Badania właściwości i ocena podatności caf2 na scalanie w prasie walcowej
Andrzej JANEWICZ, Bogdan KOSTURKIEWICZ (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza)

1230

Przygotowanie lignocelulozy odpadowej do procesu spalania
Jolanta ROBAK, Marcin JANUSZ, Aleksander SOBOLEWSKI (Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla)

1250

Aglomeracja ciśnieniowa węgli energetycznych i węgla brunatnego
Tomasz DZIK, Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA, Lucyna MADEJSKA (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza)

1310

Badania nacisków wywieranych przez zagęszczany materiał na ściankę zamkniętej komory zagęszczania
Sławomir OBIDZIŃSKI, Roman HEJFT (Politechnika Białostocka)

 

1330

Dyskusja

1400

Obiad

 

Sesja IV

1500

Nawozy tlenowe w technologii nasion. Wpływ CaO2 na jakość nasion otoczkowanych
Marek DOMORADZKI, Joanna KANIEWSKA, Wojciech KORPAL (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)

1520

Zastosowanie granulacji aglomeracyjnej do nasion. Cz. 1. Przeżywalność zarodników grzyba Trichoderma Viride
Marek DOMORADZKI, Joanna KANIEWSKA, Wojciech KORPAL (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)

1540

Zastosowanie granulacji aglomeracyjnej do nasion. Cz. 2. Otoczkowanie nasion ekologicznych
Marek DOMORADZKI, Joanna KANIEWSKA, Wojciech WEINER (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)

1600

Przerwa

1830

Spotkanie integracyjne – biesiada (grill)

 

 

 

11 maja (piątek)

Sesja V

900

Konstrukcje matryc w granulatorach z układem roboczym „matryca płaska-rolki zagęszczające”
Roman HEJFT, Sławomir OBIDZIŃSKI (Politechnika Białostocka)

920

Metoda doboru elementów formujących prasy walcowej do kawałkowania materiału drobnoziarnistego
Michał BEMBENEK, Paweł GARA, Marek HRYNIEWICZ (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza)

940

Metoda doboru elementów układu roboczego granulatora z płaską matrycą
Michał CHŁOPEK, Tomasz DZIK, Marek HRYNIEWICZ (AGH Akademia Górniczo Hutnicza)

1000

Doświadczalna instalacja do ciągłej granulacji bębnowej
Andrzej OBRANIAK, Tadeusz GLUBA (Politechnika Łódzka)

1020

Zastosowania układu drgającego z dwoma zsynchronizowanymi wibratorami
Marek DOMORADZKI, Joanna KANIEWSKA, Wojciech POĆWIARDOWSKI (Uniwersytet Technologiczno–Przyrodniczy w Bydgoszczy)

1040

Przerwa

Sesja VI

 

1110

Budowa instalacji mechanicznej granulacji nawozów oraz wdrożenie produkcji saletro-siarczanu amonowego
Tomasz KOZIOŁ, Daniel SZCZERBA (Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.)

1130

Granulacja krzemianów sodu metodą prasowania
Ewa KUŻDŻAŁ, Barbara WALAWSKA, Jacek KWIECIEŃ (Instytut Nawozów Sztucznych Oddział Chemii Nieorganicznej IChN w Gliwicach)

1150

Technologia wytwarzania nawozów azotowo-siarkowo-wapniowych na bazie fosfogipsu i mocznika
Mieczysław BOROWIK1, Przemysław MALINOWSKI2, Andrzej BISKUPSKI1, Michał DAWIDOWICZ1, Sebastian SCHAB1, Piotr RUSEK1, Janusz IGRAS1, Kazimierz KĘSIK3 (1Instytut Nawozów Sztucznych, 2Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, 3Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy)

1210

Badania nad granulacją ślimakową nawozów na bazie adduktu siarczanu wapnia i mocznika
Mieczysław BOROWIK1, Przemysław MALINOWSKI2, Andrzej BISKUPSKi1, Michał DAWIDOWICZ1, Sebastian SCHAB1, Piotr RUSEK1 (1Instytut Nawozów Sztucznych, 2Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie)

1230

Właściwości fizykochemiczne nawozów dostępnych na rynku i możliwości wytwarzania nawozów mieszanych
Andrzej BISKUPSKI, Sebastian SCHAB, Agnieszka MYKA, Michał DAWIDOWICZ (Instytut Nawozów Sztucznych)

1250

Dyskusja

1330

Zamknięcie Sympozjum

1400

Obiad

Kontakt

Komitet organizacyjny „Sympozjum GRANULACJA"

 

gran-120x360Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego : Henryka Bałabuch-Radtke

tel. 607 160 610

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SITPChem Oddział Puławy
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 Puławy
Biuro Zarzadu Oddziału
tel. 81 565 29 69

Informacje dla autorów

Informacje dla autorów

Zgłoszenia referatów i komunikatów prosimy dokonywać na karcie zgłoszenia wpisując tytuł referatu.

Termin nadsyłania tekstów – 15 marca 2012 r.

Dla potrzeb publikacji referaty winny niezbędnie zawierać:

 • tytuł
 • streszczenie
 • słowa kluczowe
 • podpisy pod rysunkami i tytuły tablic – w języku polskim i angielskim
 • krótkie notki biograficzne wszystkich Autorów wraz z tytułami naukowymi – po polsku i po angielsku

Preferowana objętość pojedynczej publikacji – do 20-23 tys. znaków (wraz z materiałem ilustracyjnym – rysunki, tablice), tj. ok. 3,5 – 4,0 stron druku w czasopiśmie.

Prosimy o przekazywanie tekstów w wersji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagany format tekstu:

 • czcionka Times New Roman
 •  rozmiar 12,
 • odstęp 1,
 • marginesy 2,5 cm.

Zgłoszone referaty i komunikaty będą wydane jako materiały konferencyjne i dostarczone uczestnikom w ramach opłaty za uczestnictwo.

Referaty wytypowane przez Komitet Naukowy Sympozjum zostaną opublikowane w czasopismach technicznych znajdujących się na liście czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

Szablon MS Word

Informacje dla sponsorów

Sympozjum "Granulacja" to unikalna w skali kraju impreza, gromadząca przedstawicieli świata nauki oraz reprezentantów największych firm związanych z technologiami granulacji produktów w przemyśle chemicznym, np. Zakłady Azotowe "Puławy", Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Police, Włocławek, Politechnika Łódzka, ...

Aby umożliwić Państwu maksymalne wykorzystanie swego uczestnictwa, proponujemy różnorakie, dodatkowe formy promocji Waszych firm i instytucji:

 • Wystawienie firmowego stojaka reklamowego / rollup'u w hallu;
 • Dystrybucja ulotek / gadżetów reklamowych w hallu;
 • Umieszczenie materiałów reklamowych w zestawach rozdawanych wszystkim uczestnikom;
 • Umieszczenie logo w drukowanych materiałach konferencyjnych;
 • Umieszczenie logo i krótkiego opisu firmy w drukowanych materiałach konferencyjnych;
 • Umieszczenie reklamy (1 str. A4 w kolorze) ww drukowanych materiałach konferencyjnych;
 • Umieszczenie reklamy (1 str. A4, druk czarno-biały) w drukowanych materiałach konferencyjnych;
 • Firmowe stoisko (2x1 m) w hallu konferencji;
 • 15 min. wystąpienie (prezentacja firmy i/lub produktów) w czasie konferencji.

Informacji na temat dostępności oraz cen poszczególnych form promocji udziela Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, p. Henryka Bałabuch-Radtke (dane kontaktowe...)

Więcej artykułów…

Kalendarium

Komitet naukowy

 • prof. dr hab. inż. Andrzej HEIM – Politechnika Łódzka
 • prof. dr hab. inż. Andrzej BIŃ – Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marek HRYNIEWICZ – AGH Kraków
 • prof. dr hab. inż. Wojciech WEINER– UTP Bydgoszcz
 • prof. dr hab. Inż. Roman HEJFT Politechnika Białostocka
 • dr inż. Andrzej BISKUPSKI – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Janusz Igras - Instytut Nowych Syntez Chemicznych
 • dr Piotr Rusek – Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Sponsorzy

LOGO GRUPA AZOTY Pulawy

logo ins

prozap logo grupa pulawy 100

ARKEMA logo rgb