GRANULACJA 2018

bieniecka anna 2018Dziękując za zaproszenie na XI Ogólnopolskie Sympozjum Granulacja’2018 w Nałęczowie; na temat: stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatów do granulacji, zwracam uwagę, że systematyczne spotkania osób i firm zainteresowanych problemami granulacji są efektem konsekwentnego zainteresowania tą problematyką Puławskiego Oddziału SITPChem, a co za tym idzie z sukcesem organizowanego, co trzyletniego, Sympozjum GRANULACJA. Znakomity dobór prezentacji i wykładowców, i znajomość problemów granulacji, czyni to sympozjum znaczącym wydarzeniem w kalendarzu zainteresowanych
osób i firm. Udziałem PT Organizatorów, obok kompetencji są znakomite umiejętności organizacyjne i empatia. Wspaniałe Sympozjum, w pięknym miejscu, nienaganne organizacyjnie i z niezwykle atrakcyjnym programem, czyni je wydarzeniem ważnym i wpisującym się w realizację Misji Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
XI Ogólnopolskie Sympozjum Granulacja’2018 odbywało się od 9 do 11 maja 2018 r. w Nałęczowie; przewodni temat Sympozjum, to Stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatów do granulacji.
Organizatorzy: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Oddział w Puławach, Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Politechnika Łódzka – Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk, PROZAP Sp. z o.o., Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A.
Sympozjum finansowo wsparli: Grupa Azoty Puławy, INS Puławy, PROZAP Grupa Puławy i ARKEMA Innovative Chemistry.
Komitet Naukowy Konferencji stanowili: prof. dr hab. inż. Andrzej HEIM – Politechnika Łódzka; prof. dr hab. inż. Andrzej BIŃ – Politechnika Warszawska; prof. dr hab. inż. Marek HRYNIEWICZ – AGH Kraków; prof. dr hab. inż. Wojciech WEINER– UTP Bydgoszcz; prof. dr hab. inż. Roman HEJFT Politechnika Białostocka; dr inż. Andrzej BISKUPSKI – Politechnika Wrocławska oraz prof. dr hab. inż. Janusz IGRAS i dr Piotr RUSEK - Instytut Nowych Syntez Chemicznych.
Komitet Organizacyjny stanowiły Henryka BAŁABUCH-RADTKE (SITPChem Oddział w Puławach) i Alicja STOŁECKA (Instytut Nowych Syntez Chemicznych).

Anna Bieniecka, wiceprezes ZG SITPChem

Czytaj więcej: GRANULACJA 2018

Opinia Komitetu Naukowego

heim andrzej 2018 300W seminarium tradycyjnie, tak jak w poprzednich, udział wzięli, w podobnych proporcjach przedstawiciele ośrodków prowadzących badania podstawowe i utylitarne procesu granulacji oraz przedsiębiorstw wytwórczych stosujących w swoich technologiach aglomerację produktu. Cennym efektem spotkania była wymiana doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów osobistych, które zaowocują, mamy nadzieję, przyszłą współpracą zainteresowanych instytucji.
Komitet Naukowy konferencji wysoko ocenił poziom przedstawionych referatów, podkreślając w większości przypadków ich utylitarny charakter. Stwierdzono zasadność szerszego upublicznienia większości prac poprzez ich publikację w czasopismach o co najmniej krajowym zasięgu. Gotowość na druk wybranych referatów wyraził uczestniczący w zebraniu Komitetu Naukowego redaktor „Przemysłu Chemicznego” dr Andrzej Szyprowski, natomiast członkowie Komitetu Naukowego Seminarium zobowiązali się do uczestnictwa w procesie recenzowania artykułów.
Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie tematyką seminarium oraz wyrażane w dyskusjach i w kuluarach opinie uczestników, Komitet Naukowy wyraził w pełni pozytywną opinię dotyczącą cyklicznego kontynuowania organizacji seminarium przez SITPChem Oddział w Puławach.

Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. inż. Andrzej Heim

Więcej artykułów…

Kalendarium

Komitet naukowy

  • prof. dr hab. inż. Andrzej HEIM – Politechnika Łódzka
  • prof. dr hab. inż. Andrzej BIŃ – Politechnika Warszawska
  • prof. dr hab. inż. Marek HRYNIEWICZ – AGH Kraków
  • prof. dr hab. inż. Wojciech WEINER– UTP Bydgoszcz
  • prof. dr hab. Inż. Roman HEJFT Politechnika Białostocka
  • dr inż. Andrzej BISKUPSKI – Politechnika Wrocławska
  • prof. dr hab. inż. Janusz Igras - Instytut Nowych Syntez Chemicznych
  • dr Piotr Rusek – Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Sponsorzy

LOGO GRUPA AZOTY Pulawy

logo ins

prozap logo grupa pulawy 100

ARKEMA logo rgb